Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

16:58
7404 7ff0

July 10 2017

15:17
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola

July 05 2017

14:10
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaPoranny Poranny

July 04 2017

19:40
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
19:37
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
19:36
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viagdziejestola gdziejestola

July 02 2017

13:54
Polubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam. 
— Jenny Humphrey
13:53
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
13:52
muszę Ci coś wyznać, jesteś jedyną kobietą, do której piszę, do której piszę tak, jak piszę, jaki jestem, czego pragnę. Ty jesteś właściwie moim dziennikiem, ale nie milczysz jak dziennik. Nie masz tyle cierpliwości. Zawsze się wtrącasz, kontrujesz, sprzeciwiasz mi się, bałamucisz mnie. Jesteś dziennikiem z twarzą, ciałem i figurą. Myślisz, że Cię nie widzę, myślisz, że Cię nie czuję. Błąd. Błąd. Taki błąd. Kiedy do Ciebie piszę, to przyciągam Cię do siebie bardzo blisko. Zawsze tak było.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
13:50
13:49
1032 39f3 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrzask brzask
13:47
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viabrzask brzask

June 22 2017

18:16
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
16:00
0188 7bfc
15:03
„Zawsze starałam się robić rzeczy, na które nie byłam gotowa. Myślę, że w ten sposób się rozwijasz. Gdy pojawia się myśl „Wow, nie jestem pewna, czy jestem w stanie to zrobić”, to właśnie ten moment, kiedy możesz zrobić coś więcej i pokonać kolejne ograniczenie” 
— – Marissa Mayer
Reposted fromlivhanna livhanna viacomiendolirica comiendolirica
15:02

"Spójrz, przyjrzyj się sobie, jaka jesteś naprawdę. Nie wolno się siebie bać."


— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
15:02
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaMonia94 Monia94
15:02
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viacomiendolirica comiendolirica
14:59
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialeniwieec leniwieec
14:59
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl