Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

18:56
4722 655e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
18:48
4412 c728 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabrzask brzask
18:46
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazabka zabka
18:45

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 22 2017

18:48
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viayoungblood youngblood
11:03
11:02
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”

April 08 2017

07:50
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaPoranny Poranny

April 06 2017

17:07
5604 cb86
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
15:15
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viaPoranny Poranny

April 04 2017

16:53
2661 2801
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask

April 02 2017

16:13
Jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi, ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
16:02
7289 c717
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
16:01
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viafelicka felicka
16:01
4861 a714
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
16:01
8046 fc20
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
16:01
4169 1cc9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
15:56
5168 b6e4
Reposted fromshitsuri shitsuri viafelicka felicka

April 01 2017

15:29
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
15:29
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl