Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

19:44
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viagreywolf greywolf
19:43
Reposted fromNanaya Nanaya viabrzask brzask
19:30
5660 94de 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viagreywolf greywolf

March 23 2017

19:16
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

March 22 2017

20:30
4782 0b6f
20:30
4782 0b6f
15:02
0413 9893
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabrzask brzask
15:00
1020 a097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
14:59
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny

March 21 2017

18:32
3315 ad41
Reposted fromPoranny Poranny
18:31
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabrzask brzask
18:31
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viabrzask brzask
16:52
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabrzask brzask
16:46
0257 3e1d 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabrzask brzask
16:37
0257 3e1d 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabrzask brzask
16:36
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
16:34

March 19 2017

17:14
Każdy się boi, nie znam nikogo, kto by nigdy nie czuł lęku. I chyba nie o to chodzi, żeby się nie bać, tylko by pomimo strachu działać. Na tym polega odwaga. Ja byłam odważna już od dziecka, zawsze koledzy wypychali mnie do przodu, jak trzeba było coś załatwić z nauczycielem. To mi zostało do dziś, ale to nie znaczy, że się nie boję i nic mnie nie stresuje. Przez lata wypracowałam w sobie sposoby na pokonywanie lęku. Po pierwsze, staram się go zracjonalizować, bo lęk powoduje, że najczęściej wyolbrzymiamy to, czego się boimy. Jak już się z tym zmierzymy, to okazuje się, że strach miał wielkie oczy. Po drugie, walczę z lękiem pozytywnymi afirmacjami, to mnie wzmacnia. Pokonywanie lęków jest napędzające, dodaje wiary w siebie i swoje możliwości. Jest takie powiedzenie: "Do odważnych świat należy!", ja je bardzo lubię.
— Joanna Kulig
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
15:44
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viabrzask brzask
13:23
4869 6630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl